Dræning giver et godt stykke jord

Dræning er en måde at lede vand væk fra et område med fugtigt jord. Dræning bruges især på marker, hvor der indimellem kommer for meget vand, der skal ledes væk. Der er mange fordele ved at dræne jorden, bl.a. bliver jorden bedre, luften bliver bedre, vandforsyning bliver optimeret og jorden bliver bedre egnet til dyrkning.

Jorddræningsmetoder:

I starten af 1900-tallet begyndte man at dræne jorden og fandt hurtigt ud af, at det havde en god effekt på jorden. Dengang brugte man håndkraft for at få drænet i jorden, og i dag findes der en lang række maskiner, som kan bruges i stedet. Man kan bl.a. anbringe dræningsslanger i jorden eller grave dræn ned med en gravemaskine. Når man dræner, er det vigtigt, at man er klar over hvad det økonomiske perspektiv. Det er nemlig ikke helt billigt at dræne sin jord. Det koster i gennemsnit 10.000-20.000 kr. at få drænet jorden. Prisen afhænger naturligvis af dræningsmetode, jordtype og hvor stor jordstykket er. Man skal også være klar over, at dræning skal vedligeholdes. Det vil sige, at man skal udskifte drænene på et tidspunkt. Det er lidt forskelligt hvornår man gør dette, da det igen afhænger af hvilken jordtype, man har med at gøre.

 

Selvom der er mange fordele ved dræning, såsom bedre udnyttelse af næringsstoffer og at traktorer og andet kan køre på jorden uden at lave sport, så er der også ulemper ved dette. Når der anlægges dræn i jorden, så er der risiko for at der ledes nitrat, fosfor og pesticider ud i vandløbene, når der graves. Dette kan medføre, at vandet bliver forurenet. Derudover kan drænene medbringe små jordpartikler, der ligeledes kan være med til at ændre på vandkvaliteten og dermed ødelægge vandløbet med jord. Dræning foregår i hele Danmark og det meste dræningsarbejde finder sted i Jylland.