Graffiti rensning giver Randers et flottere bybillede

24978817211_7e95c1cdaa_bNaturen er altid blevet opfattet som noget utroligt smukt og kunstværdigt. Det er tydeligt at se, hvis man besøger et af Danmarks mange museer, hvor naturen som motiv er stærkt overrepræsenteret. Der er også noget helt særligt forbundet med naturens urørte skønhed. Det er det mest kyske man vil finde, og selv dufte og lyde indikere det reneste og roligste. Derfor nyder mange også naturen. Et tydeligt eksempel på en periode, hvor naturen især var i fokus, var under romantikken, hvor digtere og malere kunne finde gud i hver en bæk eller hvert et træ. Dog har tiderne ændret sig, og der er, især efter industrialiseringen, blevet skabt en klar kontrast mellem natur og kultur. Det er især tydeligt i form af storbyen. Det står i enorm kontrast til naturen, og er det meste menneskeskabte og uspolerede man kan møde. Dog bliver kulturen og naturen stadig beskrevet ens.

Man ser nemlig, hvordan storbyen pludselig har overtaget naturens plads i litteraturen. Storbyen bliver lige pludselig beskrevet i både poesi og billede malerier. Det er som om, at mennesket har fundet en plads i kulturen. Naturen er fortsat eftertragtet, men det er helt tydeligt, at kulturen har overtaget en del af opmærksomheden. Dette har langt hen af vejen noget at gøre med den nye mentalitet, der hersker blandt det moderne menneske, der netop er barn af denne urbanisering. Man ser forfattere, der gennem storbyen, som metafor beskriver sig selv. Byen bliver altså et billede på mennesket. Dog er der en kæmpe forskel på naturen og kulturen, i det, mennesket i højere grad giver sig selv lov til at kommenterer og kritiserer kulturen. Dette ses for eksempel gennem den kæmpe debat omkring graffiti rensning i Rander, hvor der er stor uenighed om, hvor vidt det er kunst eller ej.Dog er det stadig eget ansvar at skulle rense dette, hvis man endelig skulle flytte ud. Der er mange steder, hvor man kan finde graffiti rensning i Randers, og det er derfor heller ikke et problem, hvis man udfolder sig kreativt, så længe man bor hjemme.

Graffiti rensning er for hærværk i Randers

Når man tager denne diskussion bliver det nemlig tydeligt, hvor fremherskende det enkelte individs værdier kommer til udtryk, når man diskuterer kultur. Dette sker aldrig omkring naturen, da denne er som den er, og den ikke er til at lave om. Derfor er det også vigtigt, at der bliver lavet langt mere strikse regler omkring storbyen. Dette er for eksempel omkring graffiti rensning i Randers, hvor der skal være en klar linje mellem kunst og hærværk. For det meste er det ret tydeligt, hvad der er hvad, men til tider kan det skabe en debat i byens samfund.

Graffiti rensning er eget ansvar på egen grund i Randers

Bybilledet er alle, og derfor er det også vigtigt, at man får skabt en enighed omkring dette. På samme tid er det helt modsat, når man er på egen grund. Her kan male ligeså tosset med graffiti, som man har lyst til.